Somfy RTS-motor einposities opnieuw inleren

Insturen met eindpositie via draaimoment – Uitsturen met eindpositie als vast punt

1. Stroom van motor zonnescherm inschakelen

Schakel de zekering in of sluit een installatiekabel aan op de motor

2. OMHOOG- en OMLAAG-toetsen tegelijkertijd indrukken

Het scherm wipt 1x

3. Met de OMLAAG-toets naar eindpositie sturen (uitgeschoven)

4. Druk op de MY- en OMHOOG-toets

Het zonnescherm stuurt in

5. MY-toets indrukken, terwijl het zonnescherm ingestuurd wordt

Het zonnescherm stopt

6. MY-toets ingedrukt houden

Het scherm wipt 1x

7. PROGRAMMEER-toets indrukken (aan de achterzijde)

Het scherm wipt 1x