BiRec MLED (motor/LED) nieuw inleren

1. Ontvanger in leermodus zetten

Stroomtoevoer ontvanger kort ontkoppelen en weer aansluiten

2. Kanaal op de handzender instellen

Gewenste kanaal op handzender selecteren (standaard: kanaal 1)

3. PROGRAMMEER-toets voor min. 3 seconden indrukken

PROGRAMMEER-toets voor min. 3 seconden indrukken. Het scherm beweegt nu telkens 4 seconden naar boven en vervolgens 4 seconden naar beneden (cyclus). Deze cyclus wordt max. 2 minuten herhaald en wordt voortijdig beëindigd wanneer het inleren van de ontvanger klaar is.

4. Inleerproces tijdens het insturen

OMHOOG-toets indrukken (binnen 1 seconde van het inrollen)

5. Inleerproces tijdens het uitsturen

OMLAAG-toets indrukken (binnen 1 seconde van het uitrollen)

6.Wissel naar inleer-proces verlichting

7. Kanaal voor verlichting instellen

Kanaal voor de LED-verlichting selecteren (standaard: kanaal 2)

8. PROGRAMMEER-toets voor min. 3 seconden indrukken

9. Inleerproces bij 100% verlichting

OMHOOG-toets indrukken (binnen 1 seconde) Als het inleerproces succesvol is, schakelen de LED´s direct uit. Daarna gaan de LED´s weer 100% branden, nu NIET op een toets drukken.

10. Inleerproces bij 50% verlichting

OMLAAG-toets indrukken (binnen 1 seconde) Als het inleerproces succesvol is, wordt de verlichting uitgeschakeld! Als de verlichting blijft knipperen, gaat u dan terug naar stap 9 en herhaal de stappen.