Becker motor eindposities wissen

1. Houd de PROGRAMMEER-toets ingedrukt

2. Houd de OMHOOG- of OMLAAG-toets ingedrukt

Opmerking: als het wissen niet werkt met de geselcteerde omhoog- of omlaag. Toets, herhaal de stappen dan met de andere toets.

3. PROGRAMMEER-toets voor 1 sec. loslaten en opnieuw indrukken

4. De motor bevestigt het wissen met twee "klik"-geluiden

Het 2 x klikken ter bevestiging vindt alleen plaats wanneer de eindposities succesvol zijn gewist. Opmerking: Opmerking: ontvangt u geen bevestiging, ga dan terug naar stap 1 en gebruik de andere toets in stap 2.