BiRec MLED MVLED kan niet worden gedimd

1. Handzender(s) wissen

Hou de stop-, omhoog-, omlaag- en op de achterzijde de programmeertoets P ingedrukt. De statusindicator knippert 2 keer kort oranje-groen en daarna rood. De handzender(s) is/zijn gewist uit de ontvanger.

2. Ontvanger klaarmaken om in te leren

Onderbreek kort de stroomtoevoer naar de ontvanger en breng deze weer tot stand.

3. Kies het kanaal op de handzender

Kies het gewenste kanaal op de handzender (standaard: kanaal 1).

4. Programmeertoets 3 seconden lang indrukken

Druk de programmeertoets 3 seconden lang in. Het scherm beweegt zich nu 4 seconden lang omhoog en vervolgens 4 seconden lang omlaag. (Cyclus). Deze cyclus wordt max. 2 minuten lang herhaald en wordt volledig beëindigd, wanneer het inleren van de ontvanger geslaagd is.

5. Inleerproces bij het inrollen

Druk op de toets (binnen de 1e seconde van het inrollen).

6. Inleerproces bij het uitrollen

Druk op de omlaag-toets (binnen de 1e seconde van het uitrollen).

7. Overschakelen naar inleerproces verlichting

Kies het kanaal voor de ledverlichting.

8. Programmeertoets 3 seconden lang indrukken

9. Inleerproces bij het oplichten 100%

Druk op de omhoog-toets (binnen 1 seconde). Wanneer het inleren is geslaagd gaat de led direct uit. Vervolgens lichten de leds opnieuw 100% op, druk NERGENS op!

10. Inleerproces bij het oplichten 50%

Druk op de omlaag-toets (binnen 1 seconde). Wanneer het inleren is geslaagd gaat de verlichting uit! Herhaal vanaf stap 9 wanneer de verlichting blijft knipperen.